GPP – Tiêu chuẩn nhà thuốc tốt

GPP được viết tắt bởi “Good Pharmacy Practice”  được hiểu là Thực hành tốt quản lý nhà thuốc, là tiêu chuẩn …

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản