Công văn số: 2740/SYT-NVD ngày 23 tháng 6 năm 2016 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm

Căn cứ công văn số 9611/QLD-MP ngày 09/6/2016 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y Tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩm:

  • ADS 342 Clean & Fresh Pelling Gel; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 119133/15/CBMP-QLD ngày 14/9/2015.
  • ADS 313 Eye Puffiness Minimizing Patches “Ginko”; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 113430/15/CBMP-QLD ngày 11/8/2015.
  • Tên, địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Nhi An (địa chỉ: 61, đường số 5, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi:

  • Mỹ phẩm ADS 342 Clean & Fresh Pelling Gel: có tên sản phẩm ghi trên nhãn (Clean & Fresh Pelling Gel) và tính năng sản phẩm ghi trên nhãn phụ không đúng như hồ sơ đã công bố.
  • Mỹ phẩm ADS 313 Eye Puffiness Minimizing Patches “Ginko”: có nhãn phụ ghi tính năng không đúng như hồ sơ đã công bố.

Sở Y tế Hà Nội thông báo: Các phòng Y tế Quận, huyện, thị xã thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện Thông báo này; xử lý các cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành.

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản