Công văn đình chỉ lưu hành thuốc Cefpodoxime 200mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công văn số 3454/QLD-CL ngày 11/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan đối với thuốc viên nang cứng Cadicefpo 200 (Cefpodoxime 200mg); số lô: 080915, NSX: 09/10/2015, HD: 09/10/2018, SĐK: VD-13350-10 do Công ty TNHH US Pharma USA sản xuất.

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 3454/QLD-CL ngày 11/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan đối với thuốc viên nang cứng Cadicefpo 200 (Cefpodoxime 200mg); số lô: 080915, NSX: 09/10/2015, HD: 09/10/2018, SĐK: VD-13350-10 do Công ty TNHH US Pharma USA sản xuất.

dinh chi thuoc

Nguồn: Cục quản lý dược BYT.

Giá thuốc Hapu
Đặt hàng Tài khoản Đơn hàng Khuyến mại