Danh mục thuốc bị đình chỉ lưu hành

Danh mục thuốc bị đình chỉ lưu hành

STT SỐ LÔ TÊN THUỐC SỐ ĐK_SỐ CBMP HẠN DÙNG
1 CLA401 Viên nén CLARITTHROMYCIN (Clarithromycin 250 mg) VN-5173-10 27/4/2017
2 ED1401 Viên nén phân tán ETOPHA 200 DT (Cefpodoxim 200mg) VN-8984-09 29/7/2017
3 RA1401 Viên nén RABERA (Rabeprazole sodium 20mg) VN-7421-09 18/01/2017
4 5401 Viên nén bao tan trong ruột ULPERAZ 20 (Rabeprazol 20mg) VN-12935-11 08/06/2017
5 1405 Viên nén bao phim Acterox (Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 25mg) VN-11822-11 20/07/2017
6 SKN0496A Thuốc viên nén bao tan trong ruột Pantocid (Pantoprazole 40mg) VN-17790-14 23/04/2017
7 CLP140301 Viên nén bao tan trong ruột CLAPRA (Pantoprazole 40mg) VN-12099-11 24/03/2017
8 010214 Viên bao đường KAKAMA VD-0275-06 16/02/2017
9 LPV06 Loperamide capsules BP 2mg VN-13499-11 07/02/2016
10 020213 Viên nén Prednisolon 5mg VD-10596-10 23/02/2016
11 210314 Hoàn cứng Đại Tràng Hoàn P/H V826-H12-10 13/03/2016
12 0153 Thăng trĩ Nam Dược V832-H12-10 1/11/2016
13 0153 Thăng trĩ V832-H12-10 1/11/2016
14 104F05 Viên nén bao phim FEXET (Fexofenadine HCL 120mg) VN-11037-10 10/12/2016
15 KE819 Viên nén bao phim KEVOMED 200 VN-12153-11 09/06/2016

BQT website giathuochapu.com tổng hợp.

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản