Giá Thuốc Hapu - Bán buôn, bán sỉ thuốc thành phẩm giá tốt

Giá thuốc Hapu

Giá tốt, giao nhanh, UY VŨ
  • Hỗ trợ mở tài khoản và khách hàng mới

    0246.6886.555 - 096.567.0101
  • Hỗ trợ đơn hàng

    096.313.0606 - 09.6262.2424
  • Khiếu nại dịch vụ

    083.357.6868

I. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tên nhà xe

STT Tên Nhà Xe Tuyến xe Số ĐT Giờ xe chạy
1 Anh Chi Hà Nội ↔ Bắc Giang 0913.257.681 14h30′
2 Anh Đức Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang ↔ Lạng Sơn 04.6680.2980 13h
Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0971.578.080 13h
Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0123.462.2280 13h
3 Đông Hải Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0168.7854.155 13h15′
4 TW 25 Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0963.523.188 – 0949.822.219 13h
5 Tuấn Hùng Hà Nội ↔ Sơn Tây 0936.283.166 – 0936.668.3868 13h
6 Linh Hoạt Hà Nội ↔ Sơn Tây 0984.258.889 13h15′
7 Bảo Quốc Tuấn Hà Nội ↔ Sóc Sơn ↔ Thái Nguyên 0946.715.247 – 0967.517.559 13h15′
8 Thành Đạt Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0985.509.578 – 0979.313.492 13h15′
9 Cường Hương Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0888.101.962

0944.841.964

01234.357.455

 

13h30′ , 14h
10 Cường Dũng Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0905.691.868

094.710.7168

13h30′
11 Thái Vinh Hà Nôi ↔ Việt Trì 0976.092.665 14h
12 Đức Thành Hà Nội ↔ Việt Trì 0965.858.829 14h
13 Minh Khang (A. Dũng) Hà Nội  ↔ Hải Dương ↔ Hải Phòng 0987.980.073

0979.607.180

12h30′
14 Hường Hạ Hà Nội ↔ Hải Dương 0904.018.824 – 0983.941.363 13h
15 Trung Anh Hà Nội ↔ Hải Dương 0906.133.005 13h
16 Hoàng Quý Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0919.254.798 – 0989.251545 13h15′
17 Tân Cả Lợi Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0915.004.724 13h
18 Hồng Long Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0913.509.019 13h15′
Hà Nội ↔ Quảng Ninh 13h15′
19 Nhật Nam Hà Nội ↔ Tuyên Quang 0946.945.886 – 0976.658.197 13h15′
20 Phố Hiến Hà Nội ↔ Hưng Yên 0982.657.178 – 0983.622.579 13h30′
21 Phương Linh Hà Nội ↔ Hưng Yên 0963.871.618 12h45′
22 Thanh Bình Hà Nội ↔ Hưng Yên 0167.544.5755 13h15′
23 Thanh Dũng Hà Nội ↔ Hưng Yên 0985.30.30.18 – 0164.668.3868 13h15′
24 Tín Thành Express Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0904.699.747 – 0902.264.959

0968.764.429

0914.335.253

12h30′
Tuyến 1: Hà Nội ↔ Quế Võ ↔ Chí Linh ↔ Sao Đỏ ↔ Đông Chiều ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái 12h30′
Tuyến 2: Hà Nội ↔ Kinh Môn ↔ Hải Dương ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái 12h30′
25 Trọng Khánh Hà Nội ↔ Hải Phòng 0912.412.181 12h30′
Cẩm Phả ↔ Hạ Long 12h30′
Uông Bí ↔ Đông Triều 12h30′
26 Dư Lệ Hà Nội ↔ Hải Phòng 0936.866.225 13h15′
27 Cường Thảo Hà Nội ↔ Chợ Xồm ↔ Kim Bài ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Chợ Bến ↔ TT Thanh Hà 097.633.0808 13h30′
28 Vũ Tuấn Hà Nội ↔ Nam Định 0913.290.516 14h30′
29 Xe A-Z Hà Nội ↔ Nam Định 0913.290.516 14h30′
30 Đắc Hùng Hà Nội ↔ Nam Định 0943.650.136 – 0946.045.681

0918.720.566

13h30′ (huyện),

14h (thành phố)

31 Trường An Hà Nội ↔ Phủ Lý ↔ Nam Định ↔ Thái Bình 0914.408.889 – 0918.010.245 14h15′
32 Hưng Thành Hà Nội ↔ Thaí Bình 01656.085.070 13h15′
33 Ninh Bình Hà Nội ↔ Ninh Bình 0912.910.091 – 0943.941.963 13h
34 Minh Quân Hà Nội ↔ Ninh Bình 0916.426.565 – 0912.501.850 13h
35 Anh Ca Hà Nội ↔ Hòa Bình 0163.809.8868 13h45′
36 Hệ Trọng Hà Nội ↔ Yên Bái 0975.588.925 – 0947.445.289 14h30′
37 Đức Thịnh Hà Nội ↔ Tuyên Quang ↔ Hà Giang 0915.952.775 13h30′
38 Tuấn Mập Hà Nội ↔ Bắc Giang  01666.036.888 13h
39 Mỹ Á Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0969.186.909 – 0961526525 13h
40 Yên Biên Hà Nội ↔ Hà Giang 0983.110.118 14h30′
41 Thanh Dũng Hà Nội ↔ Hưng Yên  01646.683.868 13h15′
42 Nam Bình Hà Nội ↔ Ninh Bình 0912.910.091 13h
43 Diện Vân Hà Nội ↔ Tuyên Quang 0982.517.627 13h15′
44 Lợi Hà Hà Nội ↔ Đông Anh ↔ Sóc Sơn 0976.773.568 13h35′
45 Hà Gia Hà Nội ↔ Quảng Ninh  0981.199.618 13h15′
46 Hà Thanh Hà Nội ↔ Bắc Ninh  0963.258.768 13h15′
47 Đức Thành Hà Nội ↔ Phú Thọ  0965.858.829 12h50′
48 Huy Đông Hà Nội ↔ Yên Bái  0911.786.687 14h
49 Bồ Câu Hà Nội ↔ Nghệ An 0868.969.055 17h

II. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến

STT Tỉnh Tên nhà xe Số ĐT Giờ xuất bến
1 Hưng Yên Thanh Bình 0167.544.5755 13h15′
Phương Linh 0963.871.618 12h45′
 Thanh Dũng 0164.668.3668 13h15′
Phố Hiến 0983.622.579 13h30′
2 Bắc Kạn A Zin (xe Thanh Bình) 01664.517.662 1h15′
Hồng Long 0989.192.472 12h00
3 Việt Trì Thái Vinh 0988.300.215 14h
Đức Thành 0965.858.829 14h
4 Vĩnh Phúc Cường Hương 0944.841.964 13h30′
Cường Dũng 0905.691.868

094.710.7168

14h
Lê Thịnh 0914.558.122 11h30′
5 Tuyên Quang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
6 Hà Giang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
7 Thanh Hóa Hoàng Quý 0919.254.798 12h30′
Tân Cả Lợi 0915.004.724 11h30′ – 11h45′
8 Bắc Ninh Xe A Chi 0913.257.681 14h
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 13h
9 Bắc Giang Xe A Chi 0913.257.681 14h
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 13h
Anh Đức 0979.607.180 11h
10 Hòa Bình Anh Ca 0163.809.8868 13h00
11 Thái Bình Hưng Thành 0966.529.456 11h45′
Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
12 Hải Dương Trọng Khánh 0912.412.181 12h30′
Trung Anh 0906.133.003 13h
Trung Nguyên 0986.103.834 14h30′
13 Thái Nguyên Thành Đạt 0979.313.492 13h15′
Hồng Long 0989.192.472 13h15′
 Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h15′
14 Yên Bái Hệ Trọng 0168.665.1438 14h30′
15 Quảng Ninh Trọng Khánh 0912.412.181 12h30′
Anh Đức 0979.607.180 13h
Tín Thành 0904.699.747 12h30′
16 Lạng Sơn Anh Đức 0979.607.180 13h
17 Nam Định Đắc Hùng 0918.720.566 13h30′ (huyện), 14h (thành phố)

 

 

Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
A Tuấn AZ 0913.290.516 14h30′
18 Hà Nam Đắc Hùng 0918.720.566 13h30′ (huyện), 14h (thành phố)
19 Phủ Lý Trường An 0918.010.245 11h45′
20 Sơn Tây Linh Hoạt 0984.258.089 13h30′
21 Hải Phòng Dư Lệ 0904.337.588 12h00′
Hồng Long 0989.192.472 11h30′
Minh Khang 0979.607.180 10h30′
Hồng Long 091.3509.019 11h30′
22 Ninh Bình Nam Bình  0912.910.091 13h00′
Minh Quân 0916.426.565 12h45′
23 Sóc Sơn Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h15′
24 Nghệ An Bồ Câu  0868969051 17h00′