Giá thuốc Hapu

Giá tốt, giao nhanh, UY VŨ
  • Hỗ trợ mở tài khoản

    0246.6886.555
  • Hỗ trợ đơn hàng

    096.313.0606 - 09.6262.2424
  • Khiếu nại dịch vụ

    0123.357.6868

I. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tên nhà xe

STT Tên Nhà Xe Tuyến xe Số ĐT
1 Anh Chi Hà Nội ↔ Bắc Giang 0913.257.681
2 Anh Đức Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang ↔ Lạng Sơn 04.6680.2980
Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0971.578.080 – Bắc Ninh, Lạng Sơn
0123.462.2280 – Quảng Ninh
3 Đông Hải Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0168.7854.155
4 TW 25 Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang 0963.523.188 – 0949.822.219
5 Tuấn Hùng Hà Nội ↔ Sơn Tây 0936.283.166 – 0936.668.3868
6 Linh Hoạt Hà Nội ↔ Sơn Tây 0984.258.889
7 Thắng Lợi Thái Nguyên ↔ Sóc Sơn ↔ Hà Nội 0986.114.281
8 Chiến Thắng Hà Nội ↔ Sóc Sơn 0986.114.281
9 Bảo Quốc Tuấn Hà Nội ↔ Sóc Sơn ↔ Thái Nguyên 0946.715.247 – 0967.517.559
10 Thành Đạt Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0985.509.578 – 0979.313.492
11 Cường Hương Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0888.101.962

0944.841.964

01234.357.455

 

12 Cường Dũng Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc 0905.691.868

094.710.7168

13 Thái Vinh Hà Nôi ↔ Việt Trì 0976.092.665
14 Đức Thành Hà Nội ↔ Việt Trì 0965.858.829
15 Duy Tân (A.Tân)

Minh Khang (A. Dũng)

Hà Nội  ↔ Hải Dương ↔ Hải Phòng 0987.980.073

0979.607.180

16 Hường Hạ Hà Nội ↔ Hải Dương 0904.018.824 – 0983.941.363
17 Trung Anh Hà Nội ↔ Hải Dương 0906.133.005
18 Hoàng Quý Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0919.254.798 – 0989.251545
19 Tân Cả Lợi Hà Nội ↔ Thanh Hóa 0915.004.724
20 Hồng Long Hà Nội ↔ Thái Nguyên 0913.509.019
Hà Nội ↔ Quảng Ninh
21 Lê Đức Thảo Hà Nôi ↔ Vĩnh Phúc 0914.558.122 – 0987.794.670
22 Nhật Nam Hà Nội ↔ Tuyên Quang 0946.945.886 – 0976.658.197
23 Hưng Yên Hà Nội ↔ Hưng Yên 0982.657.178 – 0983.622.579
24 Phố Hiến Hà Nội ↔ Hưng Yên 0982.657.178 – 0983.622.579
25 Phương Linh Hà Nội ↔ Hưng Yên 0963.871.618
26 Thanh Bình Hà Nội ↔ Hưng Yên 0167.544.5755
27 Thanh Dũng Hà Nội ↔ Hưng Yên 0985.30.30.18 – 0164.668.3868
28 Tín Thành Express Hà Nội ↔ Quảng Ninh 0904.699.747 – 0902.264.959

0968.764.429

0914.335.253

Tuyến 1: Hà Nội ↔ Quế Võ ↔ Chí Linh ↔ Sao Đỏ ↔ Đông Chiều ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái
Tuyến 2: Hà Nội ↔ Kinh Môn ↔ Hải Dương ↔ Mạo Khê ↔ Uông Bí ↔ Hạ Long ↔ Cẩm Phả ↔ Cửa Ông ↔ Móng Cái
29 Trọng Khánh Hà Nội ↔ Hải Phòng 0912.412.181
Cẩm Phả ↔ Hạ Long
Uông Bí ↔ Đông Triều
30 Dư Lệ Hà Nội ↔ Hải Phòng 0936.866.225
31 Cường Thảo Hà Nội ↔ Chợ Xồm ↔ Kim Bài ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Chợ Bến ↔ TT Thanh Hà 097.633.0808
32 Tân Khải Hoàn Hà Nội ↔ Bình Đà ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Phủ Lý 0913366528
33 Vũ Tuấn Hà Nội ↔ Nam Định 0913.290.516
34 Xe A-Z Hà Nội ↔ Nam Định 0913.290.516
35 Đắc Hùng Hà Nội ↔ Nam Định 0943.650.136 – 0946.045.681

0918.720.566

36 Trường An Hà Nội ↔ Phủ Lý ↔ Nam Định ↔ Thái Bình 0914.408.889 – 0918.010.245
37 Hưng Thành Hà Nội ↔ Thaí Bình 01656.085.070
38 Ninh Bình Hà Nội ↔ Ninh Bình 0912.910.091 – 0943.941.963
39 Minh Quân Hà Nội ↔ Ninh Bình 0916.426.565 – 0912.501.850
40 Xuân Hoạt Hà Nội ↔ Ninh Bình ↔ Yên Khánh ↔ Kim Sơn ↔ Gia Viễn ↔ Nho Quan ↔ Tam Điệp 0913.292.703 – 0985.606.658
41 Anh Ca Hà Nội ↔ Hòa Bình 0163.809.8868
42 Đăng Đạt Hà Nội ↔ Đoan Hùng ↔ Tuyên Quang 0968.766.716
43 Hệ Trọng Hà Nội ↔ Yên Bái 0975.588.925 – 0947.445.289
44 Đức Thịnh Hà Nội ↔ Tuyên Quang ↔ Hà Giang 0915.952.775
45 Dương Thái Nguyên ↔ Bắc Cạn ↔ Cao Bằng 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866

II. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến

STT Tỉnh Tên nhà xe Số ĐT Giờ xuất bến
1 Hưng Yên Thanh Bình 0167.544.5755 11h45′
Phương Linh 0963.871.618 12h30′
 Thanh Dũng 0164.668.3668 11h45′
Phố Hiến 0983.622.579 13h10′
2 Bắc Kạn A Zin (xe Thanh Bình) 01664.517.662 12h00
Hồng Long 0989.192.472 12h00
Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866
3 Việt Trì Thái Vinh 0988.300.215 13h30′
Đức Thành 0965.858.829 12h30′13h30′
4 Vĩnh Phúc Cường Hương 0944.841.964 13h30′
Cường Dũng 0905.691.868

094.710.7168

12h30′ – 14h30′
Lê Thịnh 0914.558.122 11h30′
4 Tuyên Quang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
5 Hà Giang Nhật Nam 0976.658.197 12h30′
6 Thanh Hóa Hoàng Quý 0919.254.798 12h30′
Tân Cả Lợi 0915.004.724 11h30′ – 11h45′
7 Bắc Ninh Xe A Chi 0913.257.681 13h30′
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 12h00
8 Bắc Giang Xe A Chi 0913.257.681 13h30′
Hải Hà / Đông Hải 0168.444.9936 12h
Anh Đức 0979.607.180 11h
9 Hòa Bình Anh Ca 0163.809.8868 13h00
10 Thái Bình Hưng Thành 0966.529.456 11h45′
Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
11 Hải Dương Trọng Khánh 0912.412.181 10h45′
Trung Anh 0906.133.003 10h45′ (huyện)11h30′ (tỉnh)
Trung Nguyên 0986.103.834 14h30′
12 Thái Nguyên Thành Đạt 0979.313.492 9h15′12h
Hồng Long 0989.192.472 11h30′
 Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h
Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866
13 Yên Bái Hệ Trọng 0168.665.1438 12h00′
14 Quảng Ninh Trọng Khánh 0912.412.181 10h45′
Anh Đức 0979.607.180 11h
Tín Thành 0904.699.747 11h30′
15 Lạng Sơn Anh Đức 0979.607.180 12h00′
16 Nam Định Đắc Hùng 0918.720.566 13h45′ (Hapu)15h15′ (Hào Nam)
Trường An 0918.010.245 11h45′12h30′
A Tuấn AZ 0913.290.516 13h30′
17 Hà Nam Đắc Hùng 0918.720.566 13h15′ (Hapu)15h15′ (Hào Nam)
18 Phủ Lý Trường An 0918.010.245 11h45′
19 Sơn Tây Linh Hoạt 0984.258.089 13h30′
20 Hải Phòng Dư Lệ 0904.337.588 12h00′
Hồng Long 0989.192.472 11h30′
Minh Khang 0979.607.180 10h30′
Hồng Long 091.3509.019 11h30′
21 Ninh Bình Nam Bình 13h00′
Minh Quân 0916.426.565 12h45′
22 Sóc Sơn Bảo Quốc Tuấn 0946.932.941 – 0946.715.247 13h
13 Nghệ An Bồ Câu  0868969051 16h00′
13 Cao Bằng Dương 02803.609.656 – 0985.40.5555 – 0915.807.866  

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 trên Chợ thuốc Hapulico và lịch làm việc trở lại của hệ thống Giá Thuốc Hapu