LƯU Ý TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ KINH DOANH NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC 👩‍⚕️

Bài viết dành cho dược sĩ mới mở nhà thuốc, quầy thuốc. Có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề này các bạn hãy comment ngay bên dưới để chúng ta cùng nhau giải đáp nhé!

💊 Đánh giá việc duy trì đáp ứng GPP tại cơ sở bán lẻ thuốc là 03 năm/ lần ⌛️ không tính đánh giá đột xuất.

💊 Tháng 11 hằng năm, Sở Y tế công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP của cơ sở bán lẻ thuốc trong năm kế tiếp.

💊 Căn cứ vào kế hoạch, cơ sở bán lẻ nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định tại khoản 7 Điều này về Sở Y tế trong thời gian tối thiểu 30 ngày, trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố.

💊 Nguyên tắc chấm điểm.
• Điểm chuẩn của từng tiêu chí được quy định trong Danh mục kiểm tra tại Phụ lục II 2a, 2b, 2c kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT theo nguyên tắc chấm từng bước.

• Đối với cơ sở bán lẻ thuốc đang hoạt động, việc đánh giá, chấm điểm được tính trên hoạt động thực tế tại cơ sở bán lẻ thuốc.

• Đối với cơ sở bán lẻ thuốc mới thành lập, chưa hoạt động:

– Các tiêu chí triển khai trước khi hoạt động: chấm điểm trên kết quả triển khai thực tế.
– Các tiêu chí được triển khai sau khi cơ sở bán lẻ thuốc đã đi vào hoạt động: chấm điểm dựa trên hồ sơ, quy trình thao tác chuẩn, biểu mẫu để triển khai hoạt động và việc đánh giá nhân viên cơ sở bán lẻ thuốc về việc nắm được và thực hành đúng các quy định có liên quan theo bản mô tả công việc.

💊 Phân loại đáp ứng GPP

• Cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng GPP: Cơ sở bán lẻ thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt 90% trên tổng điểm trở lên.

• Cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo khắc phục: Cơ sở bán lẻ thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt từ 80% đến dưới 90% trên tổng điểm.

• Cơ sở bán lẻ thuốc không đáp ứng: Cơ sở bán lẻ thuốc
mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên hoặc chỉ
đạt dưới 80% trên tổng điểm.

💊 Trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc cần khắc phục sau đánh giá
Trong thời hạn 05 ngày, Sở Y tế gửi văn bản yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc khắc phục tồn tại.

Sau khi hoàn thành việc khắc phục, cơ sở bán lẻ thuốc phải có văn bản thông báo kèm theo các bằng chứng (hồ sơ tài liệu, hình ảnh, video, giấy chứng nhận) chứng minh đã hoàn
thành việc khắc phục, sửa chữa tồn tại.

Trong thời hạn 20 ngày, Sở Y tế đánh giá kết quả khắc phục của cơ sở bán lẻ thuốc và kết luận về tình trạng đáp ứng GPP của cơ sở bán lẻ thuốc:
– Trường hợp việc khắc phục của cơ sở bán lẻ thuốc đã đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng GPP.

– Trường hợp việc khắc phục của cơ sở bán lẻ thuốc chưa đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế có văn bản trả lời lý do chưa cấp.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Sở Y tế có văn bản yêu
cầu sửa đổi, bổ sung, cơ sở bán lẻ thuốc phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở bán lẻ thuốc không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Nguồn: Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

🌿 Chúc các dược sĩ vận hành nhà thuốc, quầy thuốc của mình suôn sẻ, thành công.

Giá thuốc Hapu
Đặt hàng Tài khoản Đơn hàng Khuyến mại