Nhà Thuốc Phải Liên Hệ Với Ai Khi Có Thắc Mắc?

Để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, Giá thuốc Hapu đã đề cử ra các trưởng vùng trực tiếp phụ trách các tỉnh. Nhân viên phụ trách sẽ chăm sóc và xử lý đơn của khách hàng ở tỉnh mình phụ trách. Khách hàng sẽ nhận được phản hồi trực tiếp về tình trạng đơn hàng và xử lý ngay lập tức khi có vấn đề.

Mọi thắc mắc, nhà thuốc hãy liên hệ với trưởng vùng – ngưởi trực tiếp xử lý đơn hàng tại tỉnh của mình để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất:
Untitled-1

Xin trân trọng cảm ơn!

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản