Ryzodeg FlexTouch 100U/ml trị đái tháo đường 3ml Novo Nordisk

- +
Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản