Ủy quyền nhà thuốc và những điều bạn cần phải biết

Theo quy định của pháp luật khi dược sĩ đăng ký kinh doanh cần phải có mặt, bán thuốc trực tiếp tại nhà thuốc đó. Trong trường hợp không có mặt tại nhà thuốc thì cần phải ủy quyền nhà thuốc hoặc cử người được thay thế theo quy định. Vậy mẫu giấy ủy quyền nhà thuốc như thế nào? Nếu không thực hiện ủy quyền thì sẽ bị xử lý như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé

Mức xử phạt khi dược sĩ chuyên môn vắng mặt không thực hiện ủy quyền nhà thuốc

Mức xử phạt khi dược sĩ chuyên môn vắng mặt không thực hiện ủy quyền nhà thuốc

Căn cứ theo khoản 1 Điều 52 nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về hành nghề dược thì sẽ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phat tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

>> XEM THÊM: Chức năng nhiệm vụ của nhà thuốc tư nhân là gì?

Quy định về thay đổi hoặc ủy quyền tại nhà thuốc đối với người làm chuyên môn

Quy định về thay đổi hoặc ủy quyền đối với người làm chuyên môn tại nhà thuốc

Căn cứ theo quy định tại điểm a, mục 8, phần II của thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24-11-2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư 02/2007/TT-BYT) thì trong trường hợp chủ cơ sở bán lẻ hoặc người quản lý chuyên môn đi vắng, không thể trực tiếp điều hành, cơ sở kinh doanh thuốc phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc thực hiện theo quy định sau:

  • Nếu thời gian đi vắng dưới 03 ngày thì người quản lý chuyên môn phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ chuyên môn tương đương thay thế.
  • Nếu thời gian đi vắng trên 03 ngày đến dưới 30 ngày thì người quản lý chuyên môn phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ chuyên môn tương đương thay thế, có văn bản báo cáo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại nơi cơ sở đang hoạt động kể cả trường hợp cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Bộ Y tế cấp.
  • Nếu thời gian đi vắng từ 30 ngày đến 180 ngày thì người quản lý chuyên môn phải uỷ quyền bằng văn bản cho người có trình độ chuyên môn tương đương thay thế, có văn bản báo cáo cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và phải được cơ quan này chấp thuận bằng văn bản.
  • Nếu thời gian đi vắng trên 180 ngày thì cơ sở kinh doanh thuốc phải làm thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người quản lý chuyên môn khác thay thế và đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc và đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các loại hình kinh doanh khác.

Trong thời gian ủy quyền, người được ủy quyền, người ủy quyền và đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động chuyên môn của cơ sở nếu có sai phạm về chuyên môn.

>> THAM KHẢO: Bằng trung cấp dược có mở được nhà thuốc không?

Mẫu giấy ủy quyền nhà thuốc

Mẫu giấy ủy quyền nhà thuốc

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhà thuốc bạn có thể tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

GIẤY ỦY QUYỀN

 

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Họ và tên :

Sinh năm :                              CMND :

Trình độ chuyên môn :

Hiện đang là Dược sĩ phụ trách chuyên môn Nhà Thuốc…

Địa chỉ : …

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên :

Sinh năm :                           CMND :

Trình độ chuyên môn :

Địa chỉ hiện tại:

3. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thời gian ủy quyền :

Nội dung: Phụ trách chuyên môn trong thời gian tôi vắng mặt , có trách nhiệm và quyền hạn suốt thời gian tôi đi vắng trong phạm vi cho phép của HNDTN .

Địa điểm làm việc : tại Nhà Thuốc …

Giấy ủy quyền này được thông qua và có sự thống nhất giữa hai bên.

Ngày ….tháng….năm….

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                                                                      BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền nhà thuốc và một số thông tin về việc ủy quyền nhà thuốc. Các dược sĩ tham khảo và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật để tránh ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh nhà thuốc của mình nhé.

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản